wz
Vybrané

postheadericon Důležité turistické informace

DOKLADY

Při vstupu do Lotyšské republiky se musí prokázat cestovním pasem, platnost kterého aspoň o 2 měsíce přesahuje předpokládanou dobu pobytu v Lotyšsku.

Při cestě automobilem cestující musí mít řidičský průkaz, technický průkaz a mezinárodní průkaz o pojištění – zelenou kartu.

VÍZA, REŽIM VSTUPU

Občané ČR k cestě do Lotyšska nepotřebují vízum, pokud celková doba jejich pobytu během 1 roku nepřesahuje 90 dnů.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Předměty určené k osobní potřebě lze bezcelně dovážet do Lotyšska, pokud:

 • jejich hodnota nepřesahuje 500 USD,
 • počet stejných předmětů nepřesahuje 3 jednotky,
 • nebo hodnota stejných předmětů nepřesahuje 25 USD.

V tomto případě se neplatí celní poplatky.

Přes hranici Lotyšské republiky je zakázáno převážet:

 • veškeré bojové zbraně, jejich součástky, munici, výbušniny a podobné výrobky, chemické zbraně (kromě balonků se slzným plynem). Na přepravu loveckých zbraní a munice je nezbytné povolení Ministerstva vnitra. Informace po telefonu – 7075258
 • narkotické a psychotropní látky, a přístroje na jejich použití,
 • veškeré pornografické materiály,
 • líh.

Je dovoleno dovážet:

 • alkohol – 1 litr nebo 1 jednotka originálního balení, které nepřesahuje 3 litry
 • 200 kusů cigaret nebo 20 kusů doutníků.

Dovoz ani vývoz valuty není ohraničen.

Domácí zvířata při dovozu a vývozu musí mít mezinárodní veterinární certifikát s údaji o očkování proti vzteklině. Jiná než domácí zvířata a zvířata určená k prodeji musí mít také povolení k dovozu, které vydává Veterinární odbor v Rize, telefon 7027475.

VÝVOZ

 • kožešin a loveckých trofejí je nutné povolení Státního lesního hospodářství – telefon 7213556.
 • kulturních hodnot, uměleckých předmětů apod. je nutné povolení, které vydává Inspekce ochrany kulturních památek, telefon 7229272.

ZDRAVÍ

Mezi ČR a Lotyšskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, doporučujeme tedy zdravotní pojištění na dobu pobytu v Lotyšsku. Doporučuje se také vakcinace proti klíšťové encefalitidě, jestliže předpokládáte delší pobyt v tamních lesích Lékařské zákroky a ošetření včetně první pomoci se platí hotově. Ceny lékařské péče jsou poměrně vysoké.

ČAS

Lotyšsko se nachází v časovém pásmu GMT + 2, tj. SEČ +1

ELEKTŘINA

V Lotyšsku je stejné elektrické napětí jako u nás, tj. 220V a 50Hz

MÍRY A VÁHY

Metrický systém

ALKOHOL A TABÁKOVÉ VÝROBKY

Jsou volně dostupné plnoletým osobám, obdobná situace jako v Česku.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • policie 02
 • první pomoc 03
 • hasiči 01

KRIMINALITA

Situace v oblasti kriminality je v Lotyšsku podobná jako v ČR, turisté by měli dávat pozor na osobní věci, doklady a peníze, a při cestě autem raději parkovat na hlídaných parkovištích.

SOCIÁLNI KONVENCE

Potřásání rukou je běžné. Lotyšané jsou poněkud rezervovaní a formální, ale přesto přátelští a pohostinní. Jsou hrdí na svoji kulturu a jejich národní dědictví. Návštěvníci by se měli chovat zdvořile a respektovat jejich smysl pro národní identitu.

SPOJE A POŠTOVNÍ POPLATKY

Telefonní spojení je dobré, automatické. Směrové číslo Lotyšska je 00371. Volat z Lotyšska lze přes telefonní centrálu nebo volbou čísla 115. Zelené, červené a bílé telefonní budky umožňují volat do celého světa a platit buď mincemi nebo telefonními kartami, které si lze koupit v kioskách, na poštách, nebo v několika automatech za 2.5 latu nebo za 10 latů. Telefonování v Lotyšsku je poměrně levné, avšak do ciziny hodně drahé. (za 1 minutu do české republiky 98 santimů).

Pošty jsou v pracovní dny otevřeny od 9 do 18 h, v sobotu 9-13 h. Hlavní pošta v Rize, Brívíbas bulváris 21, je otevřena nepřetržitě. Poštovní schránky jsou žluté a jsou rozmístěny po celé zemi. Doprava poštovních zásilek do Evropy trvá 2-7 dní. Ceny z roku 1998: pohlednice do ČR 0,16 latu, dopis 0,20 latu. Na hlavní poště lze využít fax.

Leave a Reply

Lotyšská republika

Lotyšsko se znovu osamostatnilo od Sovětského svazu v roce 1991. Nachází se na pobřeží Baltského moře jako rovinatá země s velkými lesy, které zásobují stavebnictví a papírenský průmysl dřevem. Jeho příroda je bohatá na volně žijící druhy zvěře. Lotyšsko vyrábí i spotřební zboží, textilní výrobky a stroje. Země přitahuje turisty z celé Evropy.

Z etnického hlediska tvoří obyvatelstvo na 59% Lotyši a 29% Rusové, přičemž více než třetina lidí žije v hlavním městě Riga. Riga, založená v roce 1201, je s počtem obyvatel 730 000 největším městem všech tří baltských států. Její Socha svobody je díky své výšce 43 metrů jedním z nejvyšších monumentů v Evropě.