wz
Vybrané

postheadericon Obyvatelstvo a náboženství

Oyvatelstvo

Lotyši mají ve svém státě pouze lehce nadpoloviční převahu (55,2%) díky dlouhodobé ruské nadvládě, která prováděla masivní čistky a umělé migrace. Z toho vyplývá, že největší menšinou jsou zde Rusové (32,6%). Dalšími menšinami jsou obyvatelé okolních států (Bělorusové 4%, Ukrajinci 2,9%, Poláci 2,2% a Litevci 1,3 %)

Podle posledního sčítání lidu, který se konal v lednu 1998, dosahuje obyvatelstvo počtu 2.385.000 osob. (Odhad na rok 2000 činí 2,6 mil. obyvatel). Hustota obyvatelstva je 41 na čtvereční kilometr. Přirozený populační přírustek je 0,4 % ročně. V průměru také emigruje cca 4,75/1000 obyvatel. 73 procent obyvatel žije ve městech.

Očekávaná délka života při narození je průměrně 67,3 let. Muži se dožívají 61,24 let a ženy 73,66 let. Převahu národu tvoří produktviní většina, tj. lidé mezi 15 – 60 lety (59,2 %). Děti (0 -14 let) jsou zastoupeny 21,7 procenty a lidé důchodového věku, tj. nad 60 let se podílejí na skladbě obyvatelstva 19,1 procenty. (údaje z roku 1996).

99 procent obyvatelstva je gramotných. Průměrně je tu 28 obyvatel na jednoho lékaře.

Náboženství Lotyšanů

Je převážně protestanské – luteránské (55 %). Je zde menšina katolíků (24 %). Většina věřících Rusů vyznává pravoslavné náboženství (9 %). Jsou zde dva hlavní směry. Ruská ortodoxní církev a církev takzvaných “starých věřících” (old believers). To jsou věřící, kteří neuznávají církevní reformu v 17. století. Tato skupina se oddělila od oficiální ortodoxní větve a vyznává svoje vlastní náboženství. Celkově vyznávají krestaňské náboženství 88 % všech věřících. 12 % spadá do kategorie ostatní.

Katolické náboženství se v Lotyšsku poprvé objevuje v 13. století spolu s příchodem Řádu německých rytířů. Evangelická církev zde zakládá své první misije roku 1577. Ruská ortodoxní církev je oficiálně uznána až po náboženské svobodě v roce 1721. První komunity baptistů a adventistů se zde objevují až v 19. století. Je zde také malá židovská komunita (viz dějiny).

V roce 1995 bylo napočíto na 857 registrovaných náboženských obcí, z toho 411 protestantských (295 luteránských, 42 adventistických, 74 baptistických), 196 katolických, 161 pravoslavných a 6 židovských. V Lotyšsku fungují katolické a pravoslavné ženské kláštery, řád milosrdných bratří a sester a různé další.

Mimo to jsou zde lidé, kteří vyznávají původní předkřesťanské náboženství zvané “dievturi”. Během posledních několika let se zde objevuje mnoho nových náboženství, sekt a náboženských hnutí, které přicházejí z východu a západu: Pentecocostalisté, Presbyteriáni, Svědkové Jehovovi, Muslimové, Budhisté, stoupenci Krišny aj. K dnešnímu dny je v Lotyšsku cca 30 náboženských směrů a vyznání.

Leave a Reply

Lotyšská republika

Lotyšsko se znovu osamostatnilo od Sovětského svazu v roce 1991. Nachází se na pobřeží Baltského moře jako rovinatá země s velkými lesy, které zásobují stavebnictví a papírenský průmysl dřevem. Jeho příroda je bohatá na volně žijící druhy zvěře. Lotyšsko vyrábí i spotřební zboží, textilní výrobky a stroje. Země přitahuje turisty z celé Evropy.

Z etnického hlediska tvoří obyvatelstvo na 59% Lotyši a 29% Rusové, přičemž více než třetina lidí žije v hlavním městě Riga. Riga, založená v roce 1201, je s počtem obyvatel 730 000 největším městem všech tří baltských států. Její Socha svobody je díky své výšce 43 metrů jedním z nejvyšších monumentů v Evropě.